FUAB FormacióUniversitat Autònoma de Barcelona

Pagament

Per fer el vostre pagament parcial i/o total de l'import de matrícula, introduïu a continuació l'import que desitgeu abonar.

Nota: en el formulari que apareixerà seguidament, indiqueu en el camp Observacions quin tipus de pagament esteu realitzant (parcial o total) i l'identificador de matrícula, que podreu localitzar al vostre imprès.

Abonament de matr√≠cula d¬īestudis de Grau, M√†ster i Formaci√≥ Cont√≠nua
 €

Política de devolució de la matrícula de Grau

  • Es pot sol·licitar l´anul·lació de la matrícula dins del període establert en el calendari academicoadministratiu. En cas que s´autoritzi la devolució es retindrà un 10% de l´import total de la matrícula en concepte de despeses generals (lliurament de documentació, reserva de plaça, despeses d'administració).
  • Només és possible la devolució del 100% de l'import de matrícula si l'anul·lació s'ha produït per causes imputables al centre o si la matrícula ha estat anul·lada perquè l'Oficina d'Orientació per a l'Accés Universitari (OOAU) ha adjudicat a l'estudiant una altra plaça d'una universitat pública com a conseqüència d'una reassignació de places dins del procés de preinscripció, i es sol·licita la devolució dins del període establert en el calendari academicoadministratiu.
  • Fora del període establert en el calendari academicoadministratiu només s´admetran sol·licituds d´anul·lació de la matrícula per causes excepcionals sobrevingudes, degudament justificades, que impedeixin el seguiment normal del curs. En cas que s´autoritzi la devolució, es retindrà un 20% de l´import total de la matrícula en concepte de despeses generals, més la part proporcional de l´import total de la matrícula corresponent al període del curs transcorregut.

 

Política de devolució de la matrícula de Màster

  • Es pot sol·licitar l´anul·lació de la matrícula dins del període establert en el calendari academicoadministratiu. En cas que s´autoritzi la devolució es retindrà un 35% de l´import total de la matrícula en concepte de despeses generals (lliurament de documentació, reserva de plaça, despeses d'administració).
  • Fora del període establert en el calendari academicoadministratiu només s´admetran sol·licituds d´anul·lació de la matrícula per causes excepcionals sobrevingudes, degudament justificades, que impedeixin el seguiment normal del curs. En cas que s´autoritzi la devolució, es retindrà un 35% de l´import total de la matrícula en concepte de despeses generals, més la part proporcional de l´import total de la matrícula corresponent al període del curs transcorregut.

Av√≠s legal|Protecció de dades|Sobre el web
Som una universitat capdavantera que imparteix una docència de qualitat, diversificada, multidisciplinària i flexible, ajustada a les necessitats de la societat i adaptada als nous models de l'Europa del coneixement. La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i el caràcter innovador de la seva recerca.