FUAB Formaci├│Universitat Aut├▓noma de Barcelona

Av├şs legal

Informació general del lloc web de TPV FUABformació

Titularitat de la pàgina web

El nom del domini www.tpvfuabformacio.cat està enregistrat a favor de Fundació UAB amb NIF número G-61612926 i domicili social a Edifici Blanc, Campus de la UAB, 08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona. Telèfon de contacte +34 93 592 97 10 i adreça de correu electrònic fuab.formacio@uab.cat.

Condicions d┬┤ús

1.- Amb aquestes condicions d┬┤ús, Fundació UAB regula l┬┤accés a aquesta pàgina web i la posada a disposició de la informació que hi ha per part dels seus usuaris.

2.- Pel sol ús d┬┤aquest lloc web, l┬┤usuari manifesta que accepta sense reserves aquestes condicions d┬┤ús.

3.- L┬┤ús del lloc web i de la informació que inclou, en principi, és de caràcter gratuït, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar, amb la qual cosa Fundació UAB es compromet a publicar les noves condicions d┬┤ús a la web en el temps més breu possible.

4.- L┬┤usuari s┬┤obliga a no utilitzar el lloc web ni la informació que s┬┤hi ofereix per fer activitats contràries a les lleis, la moral, l┬┤ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquestes condicions d┬┤ús. Tant l┬┤accés com la informació són responsabilitat exclusiva de qui els fa, sense que es pugui responsabilitzar a  undació UAB dels danys o perjudicis que es puguin derivar d┬┤aquest accés o ús de la informació alienes a la seva voluntat.

5.- Fundació UAB no és responsable dels errors en accedir al lloc web o en els seus continguts i hi posarà la diligència més gran possible per tal que aquests errors no es produeixin.

Fundació UAB es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat d┬┤avís previ, l┬┤accessibilitat a les seves pàgines web, per la necessitat eventual de fer operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.- Ni Fundació UAB ni els proveïdors d┬┤informació, com a terceres parts, no assumeixen cap responsabilitat pels danys, els perjudicis, les pèrdues, les reclamacions o les despeses produïts per: interferències, interrupcions, errades, omissions, avaries telefòniques, endarreriments, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i les xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de Fundació UAB; les intromissions il·legítimes mitjançant l┬┤ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; l┬┤ús indegut o inadequat de les pàgines web i dels errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l┬┤ús de versions no actualitzades d┬┤aquest.

7.- Tots els continguts del lloc web (incloent-hi, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat exclusiva de Fundació UAB o de terceres persones físiques o jurídiques que n┬┤han autoritzat l┬┤ús a Fundació UAB, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Les marques, rètols, signes distintius o logotips de Fundació UAB que apareixen a la pàgina web són titularitat exclusiva de Fundació UAB. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d┬┤aquests continguts, o d┬┤altres que es puguin incloure en el futur, s┬┤han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

Tots els textos, dibuixos, gràfics, vídeos o suports d┬┤àudio, propietat de Fundació UAB, no podran ser objecte d┬┤ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l┬┤usuari o de tercers sense l┬┤autorització expressa de Fundació UAB, tret que s┬┤indiqui el contrari.

L┬┤ús no autoritzat de la informació inclosa en aquest lloc web i la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

8.- L┬┤establiment de qualsevol hipervincle des d┬┤una pàgina web aliena a qualsevol de les pàgines del lloc web de la Fundació UAB estarà sotmès a les condicions següents:

  • No es permet la reproducció total ni parcial de cap de les activitats o serveis inclosos al lloc web de Fundació UAB.
  • No s┬┤establiran deep-links amb el lloc web de Fundació UAB ni de les seves activitats o serveis, ni es crearà cap explorador web o border environment.
  • No s┬┤inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del lloc web de Fundació UAB i les seves activitats o serveis en particular, excepte aquells signes que formin part del mateix hipervincle a la pàgina web de la Fundació UAB, i no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d┬┤establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Fundació UAB.
  • Sota cap circumstància Fundació UAB serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l┬┤hipervincle ni de les informacions o manifestacions que s┬┤hi incloguin.
  • Qualsevol hipervincle a la web de Fundació UAB s┬┤efectuarà a la pàgina principal.

Les condicions d┬┤ús d´aquest lloc web tenen caràcter indefinit. Fundació UAB, en tot cas, es reserva el dret unilateral de modificar les condicions d┬┤accés i els continguts que s┬┤hi inclouen, o les condicions d┬┤ús del seu servei d┬┤allotjament gratuït d┬┤articles, incloses en aquest document.

El present avís legal es regeix per la llei espanyola.

L┬┤usuari accepta que la versió redactada en català del present document prevaldrà sobre qualsevol versió d┬┤aquest en altre idioma.

Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, acorden sotmetre┬┤s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.


Copyright

Fundació UAB és titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny i continguts de la pàgina web www.tpvfuabformacio.cat.

Fundació UAB és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis i específicament els relatius a les marques registrades.