Universitat Autònoma de BarcelonaFUAB Formació

Pagament

La pre-matrícula és un pas indispensable per garatir la plaça als estudis de la teva elecció. Té un cost de 1000 euros que cal abonar mitjançant el següent formulari.

Pre-matrícula ESAGED: Máster Universitari en Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació
1000.00 €

Política de venda i cancel·lació / devolució

Anul·lació de reserva de plaça

Només es retornarà íntegrament l´import de la reserva de plaça en el cas d´anul·lació del programa del màster, o bé quan s´hagi produït un error imputable al centre. També es retornarà en el cas d´estudiants extracomunitaris a qui s´hagi denegat el visat (sempre que presentin un document acreditatiu).

Excepcionalment, es podrà valorar la devolució de la reserva de plaça abans de l´inici del període de matrícula, sempre que la persona interessada al·legui causes personals sobrevingudes i justificades que no li permetin el seguiment normal del curs.

Anul·lació de la matrícula

Com a norma general, les anul·lacions de matrícula només es podran sol·licitar si la persona interessada al·lega motius o causes personals sobrevingudes i justificades que no li permetin el seguiment normal del curs. Si la sol·licitud es presenta dins dels 30 dies següents a la formalització de la matrícula, en cas que s´autoritzi la devolució, es retindrà un 35% de l´import total de la matrícula en concepte de despeses generals (lliurament de documentació, reserva de plaça, despeses administració). Fora d´aquest termini si s´autoritza la devolució es retindrà un 35% de l´import total de la matrícula corresponent al període del curs transcorregut.

Avís legal|Protecció de dades|Sobre el web
Som una universitat capdavantera que imparteix una docència de qualitat, diversificada, multidisciplinària i flexible, ajustada a les necessitats de la societat i adaptada als nous models de l'Europa del coneixement. La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i el caràcter innovador de la seva recerca.