Universitat Autònoma de BarcelonaFUAB Formació

Protecció de dades

A. Dret dŽinformació

Aquesta política de protecció de dades regula lŽaccés i lŽús del servei del lloc web www.tpvfuabformacio.cat i la resta de llocs web que Fundació UAB posa a disposició dels usuaris dŽinternet interessats en els seus serveis i continguts.

De conformitat amb el que estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), Fundació UAB informa a lŽusuari de lŽexistència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creats per Fundació UAB i sota la seva responsabilitat.

B. Finalitat

Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web recaptades per Fundació UAB, seran tractades de conformitat amb les previsions establertes a la LOPD, amb la finalitat que es concreta en cadascun dŽaquests formularis.

C. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per lŽusuari i veracitat de les dades

Els camps obligatoris, normalment marcats amb un asterisc (*) en els formularis que ha dŽemplenar lŽusuari, són estrictament necessaris per atendre la vostra petició; la inclusió de dades en els camps restants és voluntària.

LŽusuari garanteix que les dades personals facilitades a Fundació UAB són veraces i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació.

D. Consentiment de lŽusuari

LŽenviament de dades personals a través dels formularis electrònics de Fundació UAB, o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els serveis i productes relacionats amb les finalitats dels llocs web de Fundació UAB, i lŽenviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb Fundació UAB i les seves iniciatives.

E. Butlletins i comunicacions electròniques

Fundació UAB podrà posar a la disposició dels usuaris que prèviament ho hagin autoritzat a través del formulari de subscripció habilitat a aquest efecte el servei dŽenviament dŽun butlletí, en el qual sŽinclouen les notícies, novetats i informació més rellevants del lloc web. A més, lŽusuari podrà donar-se de baixa o modificar les dades de subscripció a lŽesmentat butlletí a través del formulari interactiu inclòs en el lloc web.

DŽaltra banda, Fundació UAB informa que remetrà comunicacions comercials per mitjans electrònics amb informació sobre altres productes, serveis i esdeveniments que puguin ser dŽinterès per als usuaris del lloc web quan així ho sol·licitin expressament. LŽusuari podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment.

F. Seguretat

Fundació UAB manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial decret 994/1999, dŽ11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que incloguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que lŽusuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici dŽinformar-lo que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.

Fundació UAB es compromet a complir amb el deure secret i la confidencialitat respecte de les dades personals incloses en el fitxer automatitzat dŽacord amb la legislació aplicable i a conferir-los un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si escau, es puguin produir.

G. Galetes i IP

LŽusuari accepta lŽús de galetes i seguiments dŽIP, que permet que Fundació UAB reculli dades a efectes estadístics, com ara: data de la primera visita, nombre de vegades que sŽha visitat, data de lŽúltima visita, URL i domini dŽon prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, lŽusuari, si ho desitja, pot desactivar i/o eliminar aquestes galetes seguint les instruccions del seu navegador dŽinternet.

H. Spamming

Fundació UAB no utilitza tècniques de "spamming" i únicament tractarà les dades que lŽusuari transmeti a través dels formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.

El tractament de les dades de caràcter personal i lŽenviament de comunicacions comercials fetes per mitjans electrònics són conformes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE de 14 de desembre de 1999) i a la Llei 34/2002, d´11 de juliol, de serveis de la societat d´informació i de comerç electrònic (BOE de 12 de juliol de 2002).

I. Dret dŽoposició, correcció i actualització de dades

LŽusuari té dret a exercir els drets dŽaccés, rectificació, cancel·lació i oposició (ARCO) en relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per Fundació UAB, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, i us podeu adreçar directament a fuab.formacio@uab.cat o bé a lŽadreça postal: Edifici Blanc, Campus de la UAB, 08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona.

La present política de privacitat es regeix per la llei espanyola.

LŽusuari accepta que la versió redactada en català del present document prevaldrà sobre qualsevol versió dŽaquest en altre idioma.

Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, acorden sotmetreŽs a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.


Copyright

Fundació UAB és titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny i continguts de la pàgina web www.tpvfuabformacio.cat.

Fundació UAB és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis i específicament els relatius a les marques registrades.