Universitat Aut├▓noma de BarcelonaFUAB Formaci├│

Payment

General legal warning

Informació general del lloc web de TPV FUABformació

Titularitat de la pàgina web

El nom del domini www.tpvfuabformacio.cat està enregistrat a favor de Fundació UAB amb NIF número G-61612926 i domicili social a Edifici Blanc, Campus de la UAB, 08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona. Telèfon de contacte +34 93 592 97 10 i adreça de correu electrònic fuab.formacio@uab.cat.

Condicions d┬┤ús

1.- Amb aquestes condicions d┬┤ús, Fundació UAB regula l┬┤accés a aquesta pàgina web i la posada a disposició de la informació que hi ha per part dels seus usuaris.

2.- Pel sol ús d┬┤aquest lloc web, l┬┤usuari manifesta que accepta sense reserves aquestes condicions d┬┤ús.

3.- L┬┤ús del lloc web i de la informació que inclou, en principi, és de caràcter gratuït, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar, amb la qual cosa Fundació UAB es compromet a publicar les noves condicions d┬┤ús a la web en el temps més breu possible.

4.- L┬┤usuari s┬┤obliga a no utilitzar el lloc web ni la informació que s┬┤hi ofereix per fer activitats contràries a les lleis, la moral, l┬┤ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquestes condicions d┬┤ús. Tant l┬┤accés com la informació són responsabilitat exclusiva de qui els fa, sense que es pugui responsabilitzar a  undació UAB dels danys o perjudicis que es puguin derivar d┬┤aquest accés o ús de la informació alienes a la seva voluntat.

5.- Fundació UAB no és responsable dels errors en accedir al lloc web o en els seus continguts i hi posarà la diligència més gran possible per tal que aquests errors no es produeixin.

Fundació UAB es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat d┬┤avís previ, l┬┤accessibilitat a les seves pàgines web, per la necessitat eventual de fer operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.- Ni Fundació UAB ni els proveïdors d┬┤informació, com a terceres parts, no assumeixen cap responsabilitat pels danys, els perjudicis, les pèrdues, les reclamacions o les despeses produïts per: interferències, interrupcions, errades, omissions, avaries telefòniques, endarreriments, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i les xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de Fundació UAB; les intromissions il·legítimes mitjançant l┬┤ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; l┬┤ús indegut o inadequat de les pàgines web i dels errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l┬┤ús de versions no actualitzades d┬┤aquest.

7.- Tots els continguts del lloc web (incloent-hi, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat exclusiva de Fundació UAB o de terceres persones físiques o jurídiques que n┬┤han autoritzat l┬┤ús a Fundació UAB, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Les marques, rètols, signes distintius o logotips de Fundació UAB que apareixen a la pàgina web són titularitat exclusiva de Fundació UAB. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d┬┤aquests continguts, o d┬┤altres que es puguin incloure en el futur, s┬┤han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

Tots els textos, dibuixos, gràfics, vídeos o suports d┬┤àudio, propietat de Fundació UAB, no podran ser objecte d┬┤ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l┬┤usuari o de tercers sense l┬┤autorització expressa de Fundació UAB, tret que s┬┤indiqui el contrari.

L┬┤ús no autoritzat de la informació inclosa en aquest lloc web i la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

8.- L┬┤establiment de qualsevol hipervincle des d┬┤una pàgina web aliena a qualsevol de les pàgines del lloc web de la Fundació UAB estarà sotmès a les condicions següents:

  • No es permet la reproducció total ni parcial de cap de les activitats o serveis inclosos al lloc web de Fundació UAB.
  • No s┬┤establiran deep-links amb el lloc web de Fundació UAB ni de les seves activitats o serveis, ni es crearà cap explorador web o border environment.
  • No s┬┤inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del lloc web de Fundació UAB i les seves activitats o serveis en particular, excepte aquells signes que formin part del mateix hipervincle a la pàgina web de la Fundació UAB, i no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d┬┤establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Fundació UAB.
  • Sota cap circumstància Fundació UAB serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l┬┤hipervincle ni de les informacions o manifestacions que s┬┤hi incloguin.
  • Qualsevol hipervincle a la web de Fundació UAB s┬┤efectuarà a la pàgina principal.

Les condicions d┬┤ús d´aquest lloc web tenen caràcter indefinit. Fundació UAB, en tot cas, es reserva el dret unilateral de modificar les condicions d┬┤accés i els continguts que s┬┤hi inclouen, o les condicions d┬┤ús del seu servei d┬┤allotjament gratuït d┬┤articles, incloses en aquest document.

El present avís legal es regeix per la llei espanyola.

L┬┤usuari accepta que la versió redactada en català del present document prevaldrà sobre qualsevol versió d┬┤aquest en altre idioma.

Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, acorden sotmetre┬┤s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.


Copyright

Fundació UAB és titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny i continguts de la pàgina web www.tpvfuabformacio.cat.

Fundació UAB és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis i específicament els relatius a les marques registrades.

Legal disclaimer|Data protection|About the site
We are a leading university that teaches quality teaching, diversified, multidisciplinary and flexible, adjusted to the needs of society and adapted to the new models of the Europe of knowledge. UAB As recognized internationally for the quality and innovative nature of its research.