Universitat Autònoma de BarcelonaFUAB Formació

Pagament

La pre-matrícula és un pas indispensable per garatir la plaça als estudis de la teva elecció. Té un cost de 300 euros que cal abonar mitjançant el següent formulari.

Si ho desitges, pots efectuar el pagament íntegre de tota la matrícula del curs, beneficiant-te d'un 3% de descompte per pagament únic.

 

Pre-matrícula EPSI: Curs Superior de Gestió i Dret de la Seguretat
300.00 €
1988.50 € (Matrícula íntegra)

Política de venda i cancel·lació / devolució

Anul·lació de pre-matrícula

Només es retornarà íntegrament l´import de la pre-matrícula en el cas d´anul·lació del programa del màster, o bé quan s´hagi produït un error imputable al centre. També es retornarà en el cas d´estudiants extracomunitaris a qui s´hagi denegat el visat (sempre que presentin un document acreditatiu).

Excepcionalment, es podrà valorar la devolució de la pre-matrícula abans de l´inici del període de matrícula, sempre que la persona interessada al·legui causes personals sobrevingudes i justificades que no li permetin el seguiment normal del curs.

Anul·lació de la matrícula

Com a norma general, les anul·lacions de matrícula només es podran sol·licitar si la persona interessada al·lega motius o causes personals sobrevingudes i justificades que no li permetin el seguiment normal del curs. Si la sol·licitud es presenta dins dels 30 dies següents a la formalització de la matrícula, en cas que s´autoritzi la devolució, es retindrà un 35% de l´import total de la matrícula en concepte de despeses generals (lliurament de documentació, reserva de plaça, despeses administració). Fora d´aquest termini si s´autoritza la devolució es retindrà un 35% de l´import total de la matrícula corresponent al període del curs transcorregut.

Avís legal|Protecció de dades|Sobre el web
Som una universitat capdavantera que imparteix una docència de qualitat, diversificada, multidisciplinària i flexible, ajustada a les necessitats de la societat i adaptada als nous models de l'Europa del coneixement. La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i el caràcter innovador de la seva recerca.